Luftvaskere

Ejnar A. Wilson A/S producerer og leverer et bredt udvalg af forskellige typer luftvaskere til den kemisk/tekniske industri i forbindelse med rensning af afkastluft for uorganiske dampe som f. eks. syre, svovlbrinte, ammoniak og lignende. Luftvaskere anvendes ligeledes i bl. a. fødevareindustrien til fjernelse af uønskede organiske lugtstoffer fra afkastluft.

Luftvaskere leveres som standard i følgende plastmaterialer:

  • PVC (Polyvinylchlorid)
  • PP (Polypropylen)
  • PEH (polyethylen)

Luftvaskeren er en vertikal modstrømsvasker, hvor den forurenede luft ved passage gennem et antal fyldelegemer, møder en modsatrettet væske, som neutraliserer den forurenede luft. Den anvendte væske er normalt vand tilsat en syre eller base, sædvanligvis svovlsyre eller natronlud.

Luftvaskere dimensioneres i hvert enkelt tilfælde til den specifikke opgave på basis af følgende parametre:

  • Luftmængde
  • Lufttemperatur
  • Luftfugtighed
  • Type for forurening
  • Koncentration af forurening
  • Antal drifttimer pr. år.

Kontakt os og lad os i fællesskab løfte jeres opgave

Vores kompetencer og erfaringer indenfor industriel plast sætter os i stand til at rådgive, projektere, levere og montere alle slags plastløsninger