Et miljøvenligt arbejdsmiljø – Sikkerhed og sundhed frem for alt

Som grundregel sender vi alt overskydende plastmateriale/affald som kan genanvendes til genbrug.

Vi følger de krav der stilles til miljø og arbejdsmiljøet, samt sikkerhed og sundheden der fungerer som overordnet redskaber i forbindelse med gennemførelsen af plastforarbejdning og montering.

Kontakt os og lad os i fællesskab løfte jeres opgave

Vores kompetencer og erfaringer indenfor industriel plast sætter os i stand til at rådgive, projektere, levere og montere alle slags plastløsninger

Medarbejdersikkerhed har høj prioritet

For Ejnar A. Wilson A/S har medarbejdersikkerhed en høj prioritet og med dette princip som udgangspunkt er det, for Ejnar A. Wilson A/S vigtigt:

  • at der altid forefindes instruktioner og sikkerhedsdatablade på de kemikalier og maskiner som anvendes i det daglige arbejde.
  • at alle hjælper med at sikre overholdelse af myndigheders gældende krav og regler inden for arbejdsmiljø.

Generelt har vi et lille sygefravær blandt vores medarbejdere.

Vi bestræber os løbende på at forbedre og sikre et godt arbejdsmiljø og forebygge faglige ulykker.

Kvalitet

Kvalitet er en af vores højest prioriterede og vigtigste konkurrenceparametre.

Vi stiller høje krav til kvalitetssikringen der fungerer som overordnet redskab i forbindelse med gennemførelsen og denne udføres ved en slutkontrol inden varen afsendes.